Samen leren
Anton Bakker educatie

Advies

Luisteren, doorvragen en samenvatten... Ik vind het interessant om lastige keuzes inzichtelijk te maken. 

Ik werkte voor volgende opdrachtgevers:

 

Lid faseteam (Katholieke Pabo Zwolle). Team voor onderwijsinnovatie. (sinds 2011)


 

 

 

Lid vastellingscommissie centrale eindtoets wereldoriëntatie (College voor toetsen en examens, Utrecht. (2014-2015)
Adviseur Leerplankader Wetenschap en technologie in het basis- en speciaalonderwijs (SLO Enschede). (2013-2014)

 

 

 

Lid toetswijzercommissie centrale eindtoets wereldoriëntatie (College voor toetsen en examens, Utrecht). (2012)


 

 

Commissielid ‘Aardrijkskunde in de tweede fase’: ontwikkeling eindexamenprogramma voor Havo & VWO, (K.N.A.G., Utrecht) (2003) 

Adviseur kwaliteitszorg (Hogeschool IPABO, Amsterdam & Alkmaar) (2009 - 2010)

 

 

 

 

Auditor (Interactum) (2003 tot 2008)

 

 

 

 

 

 

 

Adviseur vakdidactiek (Landelijk expertisecentrum Mens- & Maatschappijvakken) (2007 - 2009) 


Lees meer...

Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling begint voor mij met het tekenen van het probleem. Zodra iedereen het eens is over het probleem, begint het nadenken over een oplossing pas.

Ik ontwikkelde concepten voor de volgende opdrachtgevers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptontwikkeling leerlijn vaardigheden Naut, Meander, Brandaan (Malmberg, Den Bosch). Zaakvakkenmethodes voor het p.o. (2014 – 2016)
Conceptontwikkeling opleidingskader (Katholieke Pabo Zwolle) i.s.m. Jan Heijmans. (2013 – 2014)

Conceptontwikkeling Junior Bosatlas (Noordhoff, Groningen) i.s.m. Arend Pottjegort & Roger Baltus. (2012 – 2013)


 

 

 

 

 

Conceptontwikkeling Grenzeloos (Blink, Amsterdam) i.s.m. Lian v.d. Wiel. Aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs. (2012)
 

                 Projectmanager innovatie en ontwikkeling (OBA, Amsterdam). Concept- en productontwikkeling.                    (2010)

 

Conceptontwikkeling dossier duurzame ontwikkeling in het onderwijs (Leraar24, Utrecht) i.s.m. André de Hamer. (2009)


 


Conceptontwikkeling (en eindredactie) Blauwe Planeet (ThiemeMeulenhoff, Utrecht). Aardrijkskundemethode voor het p.o. (2001 – 2005)
Lees meer...

Onderwijs

De kern van onderwijs is, denk ik, dat zowel de leraar als de leerlingen van elkaar proberen te leren. Lesgeven betekent voor mij: met plezier werken aan wederzijds begrip.

Ik werkte voor de volgende onderwijsinstellingen: 

 

 

 

Hogeschooldocent aardrijkskunde/wereldoriëntatie (Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle). Voltijd-, deeltijd- en verkorte-opleiding. Outdoor education in samenwerking met Linköping University, Zweden. (sinds 2011)
Leraar aardrijkskunde (basisschool De Wegwijzer (nu: Wereldwijs), Houten). Groep 5 en groep 6. (2010-2011)
Trainer Canon van Nederland (Stichting Entoen.nu, Den Haag). (2009 – 2012)

Hogeschooldocent aardrijkskunde (Hogeschool Utrecht). Deeltijd- en verkorte-opleiding. Tijdelijke vervanging. (2007)

Hogeschooldocent aardrijkskunde/wereldoriëntatie (Hogeschool IPABO, Amsterdam). Voltijd-, deeltijd- en verkorte-opleiding. (2001 – 2010)

 

 

 

 

 

Docent aardrijkskunde/algemene natuurwetenschappen (’t Hooghe Landt, Amersfoort). Docent, mentor Havo 4 en lid van de vertrouwensgroep. (1998 – 2001)
Junior docent nascholing eindexamenprogramma (Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht) (1998)

 

 

 

 

 

Docent aardrijkskunde (Cals College, Nieuwegein). Vervanging. (1998)

 


Docent aardrijkskunde (College Blaucapel, Utrecht). Vervanging. (1997)
Docent digitale vaardigheden (Academisch computercentrum). Computercursussen voor studenten van de Universiteit Utrecht. (1993 – 1994)
 Lees meer...